1.A 2009/10     2.A  2010/11      3.A  2011/12      4.A  2012/13

Na 1. stupni ZŠ Rudolfa Dilonga sme spoločne zažívali pekné chvíle na vyučovaní v triede, ale aj mimo školy.
Nicole 

Tu máme fotky a videá z niektorých našich triednych akcií.