Výtvarné súťaže           foto

DÚHA- vyhlasovateľom XVI. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže  je MŠ SR, usporiadateľom je ĽUBOVNIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V STAREJ ĽUBOVNI. Témy tohto ročníka boli: 

1. TÚŽBA LIETAŤ, 2. PO STOPÁCH DOBRODRUŽSTIEV - OBJAVOVANIE

Do celoslovenského kola postúpil výkres Paulínky Olexovej.

 

Výtvarnú a vedomostnú súťaž Tajomstvá vzácneho kostolíka organizovala ZŠ s MŠ vo Vitanovej vďaka programu Communication House Objavme doma divy sveta. Vo výtvarnej súťaži bolo úlohou  zobraziť drevený gotický kostolík všetkých svätých v Tvrdošíne alebo jeho časť – oltár, sochu,... ľubovoľnou technikou. Žiaci 3.A triedy: Barbora Páneková, Nikola Kozáčiková, Marián Benický, Patrícia Bednárová, Gabriela Jankolová, Paulína Olexová, Tadeáš Laurinec, Monika Kubáňová  sa zapojili do súťaže. Ocenené boli:

1. miesto     Patrícia Bednárová,      2. miesto     Barbora Páneková 

 

Aj tento rok sme sa zapojili do 9. ročníka okresného kola výtvarnej súťaže ku dňu hasičov - Hasičská technika dnes a v minulostiObsahové zameranie sa týkalo pomoci hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách pomocou rôznej hasičskej techniky v minulosti aj v súčasnosti.

Výkresy poslali: Barbora Páneková, Patrícia Bednárová, Monika Kubáňová, Tadeáš Laurinec a Veronika Sokolovská.

Barborka Páneková vyhrala 3. miesto.

 

Moja profesia -  cieľom je podporiť detskú tvorivosť a poukázať na dôležitosť výberu povolania v ich budúcom živote. Už od čias, ako sme zasadli do školských lavíc, sme dostávali otázky typu „Čím budeš, keď vyrastieš?" O akých povolaniach sníva dnešná generácia? Dajme deťom do ruky papier s farbičkami a pospomínajme si na obdobie detstva spolu s nimi.

 

Spojená škola Svätej Rodiny, Bratislava – Petržalka organizuje 17. ročník súťaže Slovom o Tvojej láske. Aj žiaci našej triedy sa zapojili do jej výtvarnej časti. V tomto školskom roku boli vyhlásené tieto témy: I. kategória – žiaci 1. – 4. ročníka

1. Kríž - nástroj potupy i víťazstva

2. Božské čnosti - viera, nádej a láska

 

Vyhlasovateľom XXVII. ročníka výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Organizátorom regionálneho kola je Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín. Cieľom je aktivizovať  a motivovať deti a mládež k výtvarnej  tvorbe.

 

GALILEO - podľa autora najkrajšieho výkresu, bol pomenovaný satelit programu Galileo a poletí do vesmíru! Žiaci museli vytvoriť obrázok na tému „Vesmír a kozmonautika“. Obrázok naskenovať alebo odfotiť digitálnym fotoaparátom, zaregistrovať sa na stránke  a poslať. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci, ktorí sa narodili v roku 2000, 2001 alebo 2002. Z našej triedy poslali práceBarborka, Veronika, Nikolka, Paulínka Š, 

 

Motto 59. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2011 – 2012 je EURÓPA: TVOJA – MOJA – NAŠA BUDÚCNOSŤ. Motto projektu sa viaže k Európskemu roku aktívnej participácie ľudí v každom veku, ktorý bol vyhlásený pre rok 2012 Európskou komisiou. Žiaci tvoria výtvarné práce, literárne práce, multimediálne práce. Téma pre kategóriu 1 (6 - 9 rokov):

Európa je náš spoločný domov. Chceme sa oň starať a chrániť ho.

 

MODRÁ ŠKOLA -  vyhlasovateľom výtvarnej súťaže na tému "Voda - súčasť nášho každodenného zdravia"  je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (BVS). Cieľom výtvarnej súťaže je zaujať deti a mládež problematikou vody prostredníctvom záujmovej  činnosti, zároveň dávať do povedomia dôležitosť vody ako nevyhnutnú súčasť každodenného života, bez ktorej nie je možná existencia. Výtvarné práce mali byť zamerané na 10 tém o vode. Žiaci našej triedy si vybrali tému: „ Vodu používame na umývanie, sprchovanie alebo kúpanie, na umývanie  riadu, pranie a mnoho ďalších nevyhnutných vecí v domácnosti alebo v škole“.

„Veľká vedomostná súťaž o vode vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť" súťaž mala 8. kôl. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci, ktorí vyplnia on-line súťažný test na stránke www.modraskola.sk v určenom termíne. 

Každý mesiac je ocenených 10 najlepších riešiteľov daného kola vecnými cenami. V každom kole je veľmi veľa súťažiacich, ktorí majú plný počet bodov.

6. kole súťaže sa šťastie usmialo na Moniku Kubáňovú a bola ocenená.

 

Rozprávková záhrada - deti mali pomôcť Hanke, Hede a Hugovi. Zlý čarodejník uniesol kráľovského záhradníka, aby mu slúžil v jeho čiernočiernej ríši. Neudržovaná záhrada rýchlo zarástla celý zámok a jeho okolie a uväznila kráľa s celým dvorom v paláci. Múdry panovník preto povolal kosačku Hanku, pílu Hedu a traktor Hugo, aby spoločne vrátili záhradu do pôvodného stavu. Ich úlohou bolo nakresliť rozprávkovú záhradu, aby sa v nej mohla malá princezná a ostatné deti zasa hrať. Na rozprávkovej záhrade, ihrisku alebo v parku nesmie chýbať traktor Hugo, kosačka Hanka alebo píla Heda.