Kolkáreň             foto

Dňa 25. júna 2012 sme mali III. ročník triedneho turnaja v KOLKÁRNI.

Hádzali sme 2-krát po 20 hodov a 1-krát 10 hodov, takže spolu 50 hodov súťažne.

Najviac sa darilo Gabike Jankolovej, ktorá zhodila 192 kolkov.

Spolu sme prežili pekné športové dopoludnie. 

Veľmi pekne ďakujeme sponzorom sladkostí (rod. Benická, rod. Bednárová) a

hlavne ocinovi  Majka(ujovi Benickému), ktorý nám vybavil kolkáreň.