Kolkáreň         foto

11. mája 2010 sme mali netradičnú telesnú výchovu - v kolkárni.

Najprv sme si dali malú turistickú prechádzku do kolkárne (trvalo nám to asi 25 minút).

Hlavným bodom bol kolkársky turnaj triedy. Každý mal 5 skúšobných a 10 súťažných hodov.

Turnaj prebiehal v 2 kolách a na konci bolo vyhodnotenie. Najlepšia zo všetkých bola Sárka Bednarčiková.

Potom sme mali súťaž družstiev o najšikovnejšiu kolkársku dráhu. Bola to dráha č.2 s priemerom 3,2 bodu.

Veľmi pekne ďakujeme za milé prekvapenie, ceny, občerstvenie a pohostenie Majkovým rodičom (Benickým).