Abeceda naším telom              foto

Na hodine VÝTVARNEJ VÝCHOVY sme sa učili o obrázkovom písme, rôznych druhoch abecedy.Kreslili sme obrázkové písmo a potom sme vlastným telom znázorňovali písmená abecedy.