Naša minulosť             foto

Na hodine vlastivedy sme si pripomenuli novembrové sviatky, boli sme navštíviť aj cintorín.

Spoločne sme boli pri hrobe františkánov a monsiňora V. Trstenského.

Okrem toho sme spomínali na našich predkov aj tým, že sme doniesli staré fotografie a nejaké staré veci (kolovrátok, kolísku, vyšívaný obrus, mlynček...), ktoré nám pripomínajú minulosť starých rodičov .