Besiedka 2          foto

Spolu sme prežili pekné popoludnie, na ktorom sme súťažili, zabávali sa a tancovali v našej triede . Nebolo dôležité, či sme niečo vyhrali, ale to, že sme spolu prežili pekné popoludnie v kruhu spolužiakov pri zábave a hudbe.