Deň ochrany prírody         foto

24. júna žiaci prvej až piatej triedy spoločne prežili DEŇ OCHRANY PRÍRODY. Absolvovali sme turistický pochod na sídlisko Západ, odtiaľ cez les na Pastoračné centrum do Ústia. Cestou sme zbierali po lese smeti. Na pastoračnom centre nám ujo Valko rozprával o lesných zvieratkách, o živote lesníkov, poukazoval vypchaté zvieratká, zbrane. Keďže sme po ceste vyhladli, poopekali sme si špekačky a posilnení sme šli opäť pešo do Trstenej. Cestou sme znova zbierali smeti.

Prečo tá torta? Tú vyhrali najlepšie triedy v zbieraní smetí. Patrila medzi ne aj naša trieda 2.A - torta bola naša.