Výlet - Demänovská jaskyňa         foto

21. júna sme boli na výlete v Demänovskej jaskyni SLOBODY, kde sa nám veľmi páčilo.

Cestovali sme autobusom spolu so žiakmi 1.B, 2.B, 3.B triedy.

V autobuse sme spievali, tak nám cesta ubehla veľmi rýchlo.