DILONGSTAR triedne kolo        foto    video

Dňa 14. apríla sme mali v triede triedne kol speváckej súťaže DILONGSTAR.

Všetci (okrem Lukáša a Štefana ) sme si pripravili pesničku a spievali ju do mikrofónu pred spolužiakmi.

Každý spolužiak bol porotcom a prideľoval body. Najviac bodov získali:

1. Peter Šinál - Horehronie : 57 bodov

2. Paulína Olexová - Vyznanie: 56 bodov

3. Barbora Páneková - Jabĺčko: 29 bodov

4. Nicole Kozáčiková - Dvere: 28 bodov

5. Tadeáš Laurinec - Môj Pán: 23 bodov

Najlepší a najodvážnejší postúpili na školské kolo.