REXÍK komiks            foto

DETSKÁ OLYMPIÁDA - Súťaž s rozprávkovou krajinou Slniečkovo

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a za siedmimi dolinami sa nachádzala rozprávková krajina, ktorá sa volala Slniečkovo. 

Hračky zmizli a my sme mali vymyslieť komiks, ako Rexik zachránil hračky.

 

Najkrajšie komiksy:

KOMIKS 1     KOMIKS 2      KOMIKS 3      KOMIKS 4     KOMIKS 5