OSMIJANKO 2    foto 1    foto 2

7. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže
Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Zásielka musí obsahovať zoznam súťažiacich, triedu, adresu školy, meno pedagóga alebo knihovníčky, telefonický a mailový kontakt. Okrem písomných riešení súťažných otázok môžu žiaci posielať aj svoje originálne nápady, vlastnú tvorbu, výtvarné práce, fotografie i denníčky.
V mesiaci máji 2011 pracuje odborná porota, ktorá vyhodnotí  súťažné práce, určí víťaza súťaže a vyberie najlepších 8+8+8 súťažných kolektívov, ktoré získajú vecné a knižné odmeny. 

Odborná porota, ktorá vyhodnotila  súťažné práce, určila víťaza súťaže.

Nebola to naša trieda 2.A , ale porata nás vybrala medzi najlepších 8+8+8 súťažných kolektívov, ktoré získali vecné a knižné odmeny.