Imatrikulácia - zábava      foto

Po imatrikulácii nasledovala zábava- súťažili sme spolu s rodičmi, vždy nás čakala nás sladká odmena.

Na záver sme si zatancovali, a  zaspievali rodičom pesničky a zarecitovali nové básničky.