Atletická súťaž triedy          foto

Na hodine telesnej výchovy sme mali 2 športové súťaže:

 

MALÉ OLYMPIJSKÉ HRY 1.A TRIEDY 

-súťažili sme v behu na 60m, behu na 800 m, skoku do diaľky z miesta, hode kriketovou loptičkou. V každej disciplíne sa urobila výsledková listina a bodovalo sa 10 bodov za 1.miesto až 1 bod za 10. miesto. Ten, kto získal najviac bodov vo všetkých disciplínach vyhral. Túto súťaž vyhral Tadeáško Laurinec, ktorý získal 33 bodov. /maximálny počet bolo 40 bodov/

 

ATLETICKÝ TROJBOJ - súťažili sme v behu na 50 m, skok do diaľky s rozbehom, hod kriketovou loptičkou. Za každú disciplínu počítač pridelil body podľa výkonu. Túto súťaž vyhrala Adriánka Šurinová , ktorá získala 438 bodov.