Výtvarné súťaže                     foto

Tento rok sakonal 8. ročník okresného kola výtvarnej súťaže vyhlásený na témy „Hasiči očami detí“.Do súťaže sa zapojili MŠ a ZŠ z okresov Dolný Kubín a Tvrdošín s výtvarnými prácami v celkovom počte 94 prác.

II. kategória – žiaci ZŠ 1. – 4. ročník

         3. miesto        Veronika SOKOLOVSKÁ             ZŠ R. Dilonga, Trstená

 Víťazné práce na prvých troch miestach v každej kategórii boli odmenené diplomom a vecnou cenou. Od 1. júna 2011 budú víťazné práce prezentované na vývesnej tabuli Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne umiestnenej pred Obchodným domom Jednota na Radlinského ulici.

 

Výtvarná súťaž Vysnívaná záhrada prebiehala v období od 26. 4. 2011 do 27. 5. 2011. Súťaže sa mohli zúčastniť deti MŠ a ZŠ 1. stupňa. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Husqvarna.

Povinnou témou každej súťažnej výtvarnej práce bolo vlastné zobrazenie maskota alebo maskotov súťaže na trávnatej záhrade, v parku či na detskom školskom ihrisku. Maskotmi súťaže sú záhradný traktor Hugo, kosačka na trávu Hanka a motorová píla Heda. Výtvarná práca mohla byť výsledkom individuálnym, ako aj kolektívnou tvorbou žiakov príslušnej triedy.

Naša trieda poslala svoju spoločnú prácu, ktorá sa porote nepáčila, preto sme nevyhrali žiadnu cenu