Deň vody                   foto

22. marec - SVETOVÝ DEŇ VODY

Namaľovali sme si logo tohto dňa na rok 2012.  Pozreli sme si prezentácie:  

VODA ZDROJ ŽIVOTA AJ SKAZY- voda potrebná pre život, doprava, zavlažovanie, zdroj energie, oddych, ale aj potopy, záplavy, Tsunami ...,

KOLOBEH VODY- putovanie kvapiek z obláčika.

Spoločne sme šli čistiť potok, potom sme si dali súťaž dvojíc v pití vody.

Zahasili sme smäd aj našim kvetom v triede a poliali ich vodou.