Bobovačka            foto

V januári sme boli na triednej bobovačke a lopárovačke na kopci.

Tí, čo mali lopáre, sa zapájali do vláčika, ostatní ukázali svoje majstrovstvo v rýchlej jazde na lopári alebo boboch dolu kopcom.