MULTIMEDIÁLNA čítanka        foto          web

Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu MULTIMEDIÁLNA ČÍTANKA. Každý napísal vlastný príbeh, rozprávku najprv do zošita alebo na papier. Potom na hodine informatickej výchovy prepísal príbeh v textovom editore. V programe na nahrávanie zvuku AUDACITYY načítal prostredníctvom mikrofónu. Dôraz sme kládli na prirodzenú zrozumiteľnosť, správnu melódiu, intonáciu. Text a zvuk sme obohatili ilustráciami, ktoré sme nakreslili na počítači v programe REVELATION  NATURAL ART.

Kliknite na záložku Škola:  nájdete tam našu školu, kde sa vám zobrazia príbehy z našej školy.

webstránka projektu