Dilongstar           foto

Dilongstar je spevácka súťaž , ktorú organizuje naša škola. Našu triedu reprezentovali:

Nikolka Kozáčiková, Sárka Bednarčíková, Paulínka Olexová.

Paulínka svojim hlasom očarila porotu a vyhrala 1. miesto.

Preto bola reprezentovať školu v celoslovenskom kole tejto súťaže.