Deň vody           foto

22. marec - SVETOVÝ DEŇ VODY

Namaľovali sme si logo tohto dňa na rok 2011 a porozprávali sa o tom, aké obrázky sú na ňom, a prečo. Pozreli sme si prezentácie:

 VODA ZDROJ ŽIVOTA AJ SKAZY- voda potrebná pre život, doprava, zavlažovanie, zdroj energie, oddych, ale aj potopy, záplavy, tsunami ...

KOLOBEH VODY- putovanie kvapiek z obláčika.

Spoločne sme šli ku rieke Oravica, zobrali sme si vzorku vody do pohára. V triede sme si ju porovnali s pitnou vodou z vodovodu. Vodu sme preliali cez filtračný papier, na ktorom sme videli rozdiel.

Potom sme si dali súťaž dvojíc v pití vody slamkou ale aj bez slamky.

Zahasili sme smäd aj našim kvetom v triede a poliali ich vodou.