Deň školských knižníc         foto

Dňa 24. októbra 2011 prebehol v našej škole Medzinárodný deň školských knižníc. Tohoročnou témou bolo Školské knižnice pripravujú žiakov na život. Dnešná mladá generácia neprikladá veľkú vážnosť knihám a múdrostiam , ktoré nám ponúkajú, preto naša škola sa zapája do súťaže už piaty-krát. My sme hľadali knihy na internete a vytvárali prezentácie. Každý prezentoval spisovateľa a knihy, ktoré našiel na internete.