KLOKANKO tr.kolo               foto

Matematická súťaž, kde sa riešia rôzne príklady a úlohy.

Ak sa chceš ešte raz otestovať klikni KLOKANKO 3.ročník

Prvú tretinu úloh tvoria úlohy hodnotené 3 bodmi, druhú tretinu 4 bodmi, poslednú 5 bodmi.

Ak niektorú úlohu nevyriešiš (nevyznačíš žiadnu odpoveď), získavaš 0 bodov.

Za každú nesprávnu odpoveď stratíš 1 bod.