Šetri elektrinou    foto

Aj naša trieda zapojila do celoeurópskej  akcie pre školy „Flick the Switch – Vypínaj vypínače“. 

Tvorili sme veľký plagát, na ktorom boli naše návrhy ako šetriť -

zhasínaním svetiel a vypínaním spotrebičov aj v pohotovostnom režime.

 Šetríme tak vlastné peniaze a chránime našu ZEM.