Hviezdoslavov Kubín             foto

 Dňa 3. marca sa v našej triede konalo triedne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Do poroty prišli rodičia: Šurinová, Pánek, Olexová.

Každý žiak (okrem Šikyňu) sa naučil text a snažil sa ho čo najlepšie zarecitovať. Výsledky:

POÉZIA: 1. miesto Paulínka Olexová, 2. miesto Barborka Páneková, 3. miesto Gabika Jankolová a Paťka Bednárová

PRÓZA: 1. miesto Peter Šinál, Patrik Pánik sa musel doučiť text (vyhral na šk. kole)

 

Dňa 19 .marca sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Výsledky:

POÉZIA: Patrícia Bednárová 2. miesto, Paulína Olexová 3. miesto

PRÓZA: Patrik Pánik 3. miesto