LEGO a doprava          foto1        foto2

V rámci realizácie projektu BEZPEČNE NA CESTE HROU sme skladali dopravné prostriedky z LEGA a potom sme sa hrali na dopravných kobercoch.