Vyučovanie       foto

- trieda plná balónov, ktoré sme dostali na ceste do školy / keď sme sa vracali do triedy z telesnej výchovy /

- tireda 3D, kedy sme pozerali filmy a DVD, kde sme všetci potrebovali okuliare.

- vychádzky do prírody, kde sme si opakovali, pozorovali, získavali nové poznatky