SUPERTRIEDA Martin          foto     video     

Krajské kolo projektu SUPERTRIEDA sa kolo 16. 5. 2012 v Martine.

Vo svojej kategórii sme vyhrali a postúpili na celoštátne kolo do Bratislavy.

Rok 2012 bol Európskym  rokom  aktívneho  starnutia a solidarity medzi generáciami.

TÉMA projektu bola „Keď raz budem starý….“.

Na hodine tvorivého čítania sme vymýšľali texty a dialogizovali ich, na dramatickej výchove to zdramatizovali, na hudobnej výchove docvičili spev a rytmický sprievod k pesničkám.

Nacvičili sme program „TRETIACI A ZÁZRAČNĚ SLÚCHADLO“, ktoré nás prenieslo do budúcnosti. Tak sme boli v rozprávke O BUDULÍNČEKOVI, O VEĽKEJ REPE , O ZLETEJ RYBKE , keď budú oni dedkovia a babky.