VŠETKOVEDKO tr.kolo               foto

Na internete sme riešili úlohy pre tretiakov.

vsetkovedko