Maľovanie tváre     foto

1. jún bol v triede plný osláv - veď sme mali sviatok.

Pán učiteľ nás pomaľoval, každého tak ako chcel.

Bolo super, lebo sme sa neučili, iba sme si čítali, kým nás pán učiteľ maľoval.