Vianočné divadielko      foto

Pred Vianocami sme svojím vystúpením potešili svojich starých rodičov.

V našom programe sme ukázali anjelikovi, ako sa mnohí pred Vianocami naháňajú za darčekmi.

Vysvetlili zmysel Vianoc, zahrali krátke divadielko o skromnej jedličke, na ktorej viseli bohaté ozdoby a pyšný zvonček.

Zarecitovali vianočnú abecedu a prednieli Ježiškovi svoje prosby.