Imatrikulácia - pravidlá     foto

Desatoro školáka, je to 10 PRAVIDIEL ŠKOLÁKA:

1.         počúvam na prvé slovo, netreba mi nič viackrát opakovať    

2.         plním si poctivo svoje povinnosti, ak na niečo zabudnem, dodatočne si to splním

3.         vždy slušne pozdravím učiteľov, ale aj spolužiakov na chodbe aj v triede

4.         som milý ku svojim spolužiakom, nevysmievam sa nikomu a snažím sa vždy pomôcť

5.         nachystám si pomôcky vždy podľa rozvrhu hodín, na lavici a v lavici si udržiavam poriadok

6.         naháňačky hrám len v telocvični a na ihrisku, cez prestávku neohrozujem seba ani spolužiakov

7.         cez hodinu môžem rozprávať, až keď dostanem slovo, ktoré si pýtam zodvihnutím ruky

8.         neskáčem druhým do reči, vypočujem si aj názor druhého

9.         nežalujem, ak som robil tiež zle, učiteľ nie je policajt a sudca, ktorý zistí kto robil viac zle

10.      pekne napomeniem toho, kto porušuje tieto pravidlá

Po prečítaní každého pravidla sme zakričali SĽUBUJEM.

Svojím odtlačkom palca sme potvrdili, že budeme dodržiavať nasledovné pravidlá.