OSMIJANKO 1   foto

7. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže
Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Súťaž je určená žiakom základných škôl vo veku 7-12 rokov. Prebieha od novembra 2010 do apríla 2011.

Základným motívom súťaže je čítanie ako hra.


Súťažný zošit, ktorý má každý žiak, obsahuje osem literárnych hádaniek,  ktoré  hravou formou zoznamujú deti s hodnotnými dielami slovenskej i svetovej literatúry a zároveň poskytujú motiváciu a inšpiráciu k vlastným tvorivým aktivitám.