Bublanina          foto

Na hodine čítania sme čítali , ako babička piekla bublaninu. Spoločne sme boli na hodine čítania v školskej kuchynke, kde sme spoločne piekli bublaninu. Čas, kedy sa piekla v rrúe sme si vypĺňali čítaním a vypracovávaním pracovného zošita. Bublanina rozvoniavala.

Všetkým chutila.