KLOKANKO tr. kolo      foto

Matematická súťaž, kde sa riešia rôzne príklady a úlohy.

Ak sa chceš ešte raz otestovať klikni KLOKANKO 2.ročník

Prvú tretinu úloh tvoria úlohy hodnotené 3 bodmi, druhú tretinu 4 bodmi, poslednú 5 bodmi.

Ak niektorú úlohu nevyriešiš (nevyznačíš žiadnu odpoveď), získavaš 0 bodov.

Za každú nesprávnu odpoveď stratíš 1 bod.

Aby nevznikali záporné výsledky, začínaš hrať s bonusom rovnajúcim sa počtu úloh v teste.

Najlepší v triede boli: Paulínka Š, Veronika, Monika, Andrejko, Peťo, Gabika.