Kostolná veža        foto

Na hodine prírodovedy sme sa učili o čase, meraní a hodinách. Preto sme si boli pozrieť slnečné hodiny na kostolnej bráne a hodiny na veži nášho kostola sv. Martina.

Spoločne sme boli na veži, kde sme si pozreli aj výstvu z príležitosti 64O. výročia nášho mesta Trstená.