Besiedka 1          foto

Spolu sme prežili pekné popoludnie v kruhu spolužiakov v našej triede . Nebolo dôležité, či sme niečo vyhrali. Dôležitejšie bolo, že sme spolu prežili pekné popoludnie v kruhu spolužiakov pri zábave a hudbe.