Jasličky v kostole sv. Martina       foto

V kostole sv. Martina sme sa boli poďakovať, zaspievať a pokloniť sa Ježiškovi  pri jasličkách .