Atletická súťaž            foto

V mesiaci jún sme mali atletickú súťaž našej triedy.

Disciplíny: hod kriketovou loptičkou, beh na 60 metrov, skok do diaľky s rozbehom.

Najlepší športovci triedy sú:

Adriánka Šurinová, Patrik Pánik

 

výsledky vo foto.