Koniec šk. roka           foto

28. júna bolo v DOME KULTÚRY vyhodnotenie a odmeňovanie tývh najlepších.

Zapájali sme sa do viacerých súťaží ako trieda, ale okrem toho žiaci našej triedy reprezentovali školu na recitačných, speváckych súťažiach.

Omenili nás ako najaktívnejšiu triedu na škole, vyhrali sme tortu za najviac nazbieraného papiera.

Vystúpili sme aj so svojim programom "KEĎ RAZ BEDEME STARÍ..."