Koniec školského roka               foto

Posledný deň šk. roka 28. júna 2013 sme boli na sv. omši poďakovať za celý šk. rok. Potom sme dostali celoročnú odmenu za naše snaženie - vysvedčenie. Spoločne sme oslávili ukončenie primárneho vzdelávanie (1. - 4. ročník)- nechýbalo šampanské ( samozrejme detské ), super torta a zmrzlina. Rozlúčili sme sa s triedou, v ktorej sme boli celé 4 roky.