EKO báseň              foto

 Žiaci 6.A vyhlásili súťaž o najkrajšiu ekologickú báseň, do ktorej sa mohli zapojiť päťčlenné skupiny alebo celé triedne kolektívy našej školy. Báseň musela byť v rozsahu minimálne osem veršov a v texte sa museli aspoň jedenkrát objaviť slová Zem, voda, odpad.

Hlavnou cenou bola torta ZEM, ktorú upiekli žiaci 6.A.

My sme na hodine tvorivého čítania a písania s pomocou pána učiteľa písali báseň.

Naša báseň sa porote páčila a vyhrali sme 1.miesto.

Tak sme si mohli pochutiť na torte, ktorá bola nielen krásna, ale aj veľmi chutná.