Úraz a choroba     foto

Na hodine prírodovedy sme sa učili o chorobách, úrazoch, ako im predchádzať.

Naša trieda sa potom premenila na zdravotné stredisko a nemocnicu, kde ordinovali lekári, zdravotné sestry a prichádzali k nim pacienti.