Koniec šk. roka            foto

Rok v prvej triede ubehol niektorým rýchlo, iným pomalšie. Všetci sme to zvládli na veľkú 1. Skamarátili sme sa so všetkými písmenami - malými , veľkými, písanými, tlačenými, takže sme sa naučili čítať a písať. Niektorým to ide výborne, iným super. Potrápili sme sa aj s číslicami a príkladmi do 20. Naučili sa veľa básničiek, pesničiek, ukazovačiek. Veľa ame sa naučili aj na prírodovede a náboženstve. Absolvovali sme veľa prechádzok, veď každú telesnú výchovu sme začínali a končili malou turistickou precházkou po meste z našej triedy do telocvične na námestí. Ale oplatilo sa - hrali sme sa hry, súťaže, futbal, vybíjanú, florbal, skákali, behali, hádzali....

Za veľkú snahu plniť si svedomito a poctivo svoje prvácke povinnosti, ochotu pracovať a naučiť sa niečo nové sme si všetci zaslúžili na vysvedčení samé jednotky. Aj keď vieme, že nie všetky jednotky boli také pekné, ale sme sa veľmi snažli a to sa nám vyplatilo.

My sme dostali vysvedčenia, pán učiteľ dostal od nás  čokolády, sladkosti a kvety. On nás pozval všetkých na nanuky.

Každé vyučovanie sme začínalio a končili modlitbou. Aj školský rok sme ukončili modlitbou, ale nie v triede. Boli sme spoločne v kostole poďakovať sa Ježiškovi za celoročnú pomoc.