Pečieme oblátky       foto

V predvianočný čas bolo cíti aj v našej triede. Piekli sme vlastnoručne vianočné oblátky.

Niekedy na dedinách bolo zvykom, že pán učiteľ piekol oblátky a deti ich potom roznášali po dedine. My sme piekli sami a všetky oblátky sme zjedli, takže sme nemali robotu a nemuseli roznášať.