Besiedka 3               foto

 Spolu sme prežili pekné popoludnie, na ktorom sme súťažili, zabávali sa a tancovali v našej triede . Nebolo dôležité, či sme niečo vyhrali, ale to, že sme spolu prežili pekné popoludnie v kruhu spolužiakov pri zábave a hudbe.

Hrali sme fúkací futbal s pingpongovou loptičkou, kohútie zápasy, stavanie komínov z kociek ....