ADAMKO literárna súťaž        foto

ADAMKO je časopis, v ktorom bola súťaž pre triedy.

Našou úlohou bolo vymyslieť básničku, v ktorej budú slová: jednotka, zmrzlina, kamarát, hra, leto.

Každý spoločne s rodičmi vymyslel básničku, potom sme ju pekne prepísali, všetky nalepili na jeden veľký plagát .

Do stredu sme dali našu spoločnú básničku, ktorú sme písali na čítaní. Plagát sme ozdobili peknými obrázkami.

Zahrali sme sa tak na malých spisovateľov a ilustrátorov.