Besiedka 2                  foto

Rozdelili na 3 skupiny, v ktorých sme súťažili.

Spolu sme prežili pekné popoludnie v kruhu spolužiakov pri zábave a hudbe.

Nebolo dôležité, či sme boli na prvom, druhom, alebo treťom mieste, ale to že sme sa zabavili.