Oblátky           foto

V minulosti sa učiteľovi obvykle ušla úloha postarať sa o to, aby na žiadnom vianočnom stole nechýbali oblátky.

         Prípravy bývali rozličné. Najčastejšie učiteľ už niekoľko týždňov vopred vyslal školské deti po domoch s naučenou piesňou, aby vyžiadali obilie alebo múku pre učiteľa. Mlieko, maslo a vajcia priniesli dievčatá do školy. Mládenci sa zase postarali o drevo a pomáhali aj pri pečení oblátok, veď práca so železami nepatrila práve k najľahším, najmä ak uvážime, že sa pieklo hlboko do noci, keď už oči žiakov nezvyknutých na ponocovanie, premáhal spánok.

         Oblátky sa piekli hneď v prvé dni po Lucii, niekedy takmer až do Vianoc, podľa toho, aká bola obec veľká. Posledné dva-tri dni pred Vianocami školské deti poroznášali oblátky v košíkoch po domoch. Na každú rodinu sa ušlo pätnásť až dvadsať oblátok vodových, zo päť cukrových a navrchu boli položené dve-tri trubičky. Pred odchodom učiteľ ešte každé dieťa preskúšal, či dokonale ovláda vinš a roznáška sa mohla začať.

 Vinšujem Vám na tieto hody, žeby ste mali toľko mlieka ako vody  a

smotánky plné džbánky,masielko ako kvet, dajte mi korunku, ale hneď.

 Keď deti odovzdali oblátky, domáci im naplnili košík potravinami a pridali aj peniaze, drobnú mincu pre žiaka, väčšiu pre učiteľa. Aj my sme piekli v triede oblátky, ale iba pre nás.