Bovačka 2         foto

 8. januára, hneď po Vianočných prázdninách sme museli využiť tú kopu snehu. Boli sme sa na kopci spoločne spúšťať.

Tejto triednej akcie sa zúčastnili všetci sa, pretože to bolo cez vyučovanie.

Kopa snehu - kopa srandy -kopa zábavy.