Pohľadnica      foto

V čítanke sme čítali článok O ZATÚLANOM LISTE. 
Malá škôlkárka Janka sa naučila písať od staršej sestry. Napísala list kamarátke, ale trocha to všetko pomotala. 
My sme napísali tiež. Nebol to list, ale pohľadnica. Janka nevedela adresu kamarátky. Adresu domov sme nevedeli všetci ani my. Ale pomohla nám žiacka knižka- tam máme adresu domov. Každý napísal a nakreslil niečo pekné rodičom. Nazabudli sme nalepiť známku. 
Potom sme spoločne šli na poštu a hodili sme pohľadnice do poštovej schránky.